Giới thiệu chung

Trung tâm Quốc tế Toyama thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế, giao lưu quốc tế, hợp tác quốc tế và đa văn hóa nhằm mục đích hướng đến một cộng đồng năng động, đào tạo nhân lực có tầm nhìn quốc tế, đồng thời đóng góp trong việc hợp tác và tình hữu nghị với các nước.

Ngày thành lập:
Ngày 24 tháng 11 năm 1984

Người đại diện:
Takakazu Ishii (Thống đốc tỉnh Toyama)
Sổ tay giới thiệu.pdf