Bảng thông tin giao lưu quốc tế

Nơi có thể đăng tải thông tin liên quan đến giao lưu và hợp tác quốc tế!

Nếu bạn muốn đăng tải thông tin, hãy điền Đơn đăng ký đăng tin và gửi đến địa chỉ dưới.

  • Thời gian đăng tải là 3 tháng.
  • Bảng tin có thể được đăng trên văn phòng Trung tâm Quốc tế Toyama và Hội quán Giao lưu Khu vực vành đai Biển Nhật Bản (Kan Nihonkai Kyoryu Kaikan).
  • Nội dung đăng tải sẽ được chúng tôi phê duyệt, và chúng tôi sẽ từ chối đăng tải thông tin liên quan đến mục đích hoạt động chính trị hoặc tôn giáo, thông tin phỉ báng cá nhân hoặc tổ chức, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà Giám đốc Trung tâm phán đoán là không phù hợp.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tin đăng tải, vui lòng liên hệ trực tiếp với ban tổ chức. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các vấn đề trong tin đăng tải.
Liên hệ đăng tin:

Tầng 4 tòa nhà Intec, 5-5, Ushijima Shinmachi, Toyama, 930-0856

Trung tâm Quốc tế Toyama

Số điện thoại: 076-444-2500   Fax: 076-444-2600  E-mail: tic@tic-toyama.or.jp