Thông tin thiên tai

BOUSAI RADIO

21:55~22:00 Thứ 7 tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng trên đài FM TOYAMA 82.7MHz

Thứ 7 tuần thứ 1:

Tiếng Nhật đơn giản và tiếng Trung

Thứ 7 tuần thứ 3:

Tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha

(Chủ đề)

Tháng 8 Chuẩn bị và ứng phó với BÃO

Tháng 9 Chuẩn bị và ứng phó với ĐỘNG ĐẤT