Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ và sách hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)

Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ để tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona

Hướng dẫn về tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona

Thông báo về vắc-xin ngừa virus corona