Thông tin về Covid-19

Những thông tin liên quan đến Covid-19 đang được cung cấp một cách dễ hiểu.
Để có thể nắm bắt hiện trạng dịch bệnh và có biện pháp thích hợp, các bạn hãy tham khảo nhé.

Thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Tỉnh Toyama)
https://www.pref.toyama.jp/1021/kurashi/kenkou/iryou/virus/index.html

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

◆Thông báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00002.html

Quầy tư vấn (Tổng đài tư vấn) về Covid-19 qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ
Tiếng Việt.pdf

◆Tờ hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài về trợ cấp nhà ở (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)
Việt.pdf

◆" '5 trường hợp' làm tăng nguy cơ lây nhiễm" liên quan đến biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (Tiếng Nhật đơn giản)
" '5 trường hợp' dễ mắc Covid-19" (Tiếng Nhật đơn giản, có hình minh họa).pdf

khác

◆Links for Multilingual News &BOSAI Info (NHK World-JAPAN)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

◆Cổng thông tin Chung sống Đa văn hóa (CLAIR)
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

Trung tâm giải đáp Thông tin Y tế Quốc tế AMDA (NPO)
https://www.amdamedicalcenter.com