Thông tin về Covid-19

Những thông tin liên quan đến Covid-19 đang được cung cấp một cách dễ hiểu.
Để có thể nắm bắt hiện trạng dịch bệnh và có biện pháp thích hợp, các bạn hãy tham khảo nhé.

Thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Tỉnh Toyama)
http://www.pref.toyama.jp/sections/1118/virus/index.html

◆Hướng dẫn của tỉnh Toyama về việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (Tỉnh Toyama)
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00022192-001-01.html

◆Cách khám bệnh/tư vấn khi có các triệu chứng như sốt... (Tỉnh Toyama)
日本語.pdf  English.pdf  中文.pdf  portugues.pdf  Telugu.pdf  Tieng_Viet.pdf

◆Nếp sinh hoạt mới (Tỉnh Toyama)
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00022192-002-01.html

◆Tờ hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài về trợ cấp nhà ở (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)
日本語.pdf English.pdf Português.pdf Việt.pdf 中文.pdf 한국어.pdf

◆" '5 trường hợp' làm tăng nguy cơ lây nhiễm" liên quan đến biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (Tiếng Nhật đơn giản)
" '5 trường hợp' dễ mắc Covid-19" (Tiếng Nhật đơn giản, có hình minh họa).pdf

◆Cổng thông tin Chung sống Đa văn hóa (CLAIR)
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

NHK World JAPAN
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/information/202004020600/

◆Thông báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00002.html

Trung tâm giải đáp Thông tin Y tế Quốc tế AMDA (NPO)
https://www.amdamedicalcenter.com/