Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày tổ chức

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 17/8

18:30~20:00

Quan niệm mê tín và cầu may ở Ấn Độ

Thứ 2, ngày 31/8

Thứ 2, ngày 7/9

Người anh hùng Ấn Độ

Thứ 2, ngày 28/9