Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 13/618:30~20:00

Giáo dục đại học và tỷ lệ việc làm ở Ấn Độ

Thứ 2, ngày 27/6

Thứ 2, ngày 4/7

Quan hệ giữa Nhật Bản và Ấn Độ

Thứ 2, ngày 11/7