Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày

Thời gian

Chủ đề

tháng 818:30~20:00

tháng 8

Thứ 2, ngày 12/9

Vệ Bang Andhra Pradesh
Ấn Độ

Thứ 2, ngày 26/9