Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 10/5

18:30~20:00

Nghiên cứu và phát triển vũ trụ ở Ấn Độ

Thứ 2, ngày 24/5

*Do người phụ trách Namaste India vắng mặt vào tháng 4 nên không có lịch tháng 4.