Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày tổ chức

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 1/218:30~20:00

Đội tuyển Olympic Ấn Độ

Thứ 2, ngày 8/2

Thứ 2, ngày 8/3

Kinh thánh Ấn Độ: Ramayana

Thứ 2, ngày 22/3