Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 13/1218:30~20:00

Kinh thánh của Ấn Độ:

Mahabharata

Thứ 2, ngày 20/12

Thứ 2, ngày 17/01

Mạng xã hội ở Ấn Độ

Thứ 2, ngày 31/01