Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 2/818:30~20:00

Những món ăn nước ngoài mà người Ấn hay thèm ăn

Thứ 2, ngày 23/8

Thứ 2, ngày 13/9

Điều cấm kỵ ở Ấn Độ

Thứ 2, ngày 27/9