Namaste India - Giới thiệu Ấn Độ bằng tiếng Anh -

Anh Ramesh Dasari - Chuyên viên Giao lưu Quốc tế đến từ Ấn Độ sẽ giới thiệu và trò chuyện về Ấn Độ bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau.

Ngày tổ chức

Thời gian

Chủ đề

Thứ 2, ngày 12/10

18:30~20:00

Giới thiệu về món ăn gia đình Ấn Độ

Thứ 2, ngày 26/10

Thứ 2, ngày 9/11

Nghề nghiệp lý tưởng trong lòng người Ấn Độ

Thứ 2, ngày 16/11