Địa chỉ

Trung tâm Quốc tế Toyama

map.jpg

Tầng 4 tòa nhà Intec

5-5 Ushijima Shinmachi, Tp. Toyama, 930-0856

Số điện thoại: 076-444-2500, Fax: 076-444-2600

tic@tic-toyama.or.jp

9:00-17:45 Thứ 2 ~ 6

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết


Xem bằng bản đồ