Giới thiệu về Tạp chí thư điện tử TIC

Hãy đăng ký ngay bây giờ để nhận được những bản tin điện tử đa ngôn ngữ miễn phí từ Trung tâm Quốc tế Toyama nào!

Với dịch vụ này, các bản tin điện tử sẽ được gửi đến email của bạn bằng một trong 7 ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Việt).

Nội dung

Thông tin sự kiện:

Các sự kiện được tổ chức bởi TIC và các tổ chức quốc tế trong tỉnh, các sự kiện tham quan Toyama v.v.

Thông tin cuộc sống dành cho các cư dân nước ngoài:

Giải thích về các dịch vụ hỗ trợ, trang web đa ngôn ngữ...

Thông tin phòng chống thiên tai:

Thông tin liên quan đến thiên tai bao gồm việc phòng chống, chuẩn bị và ứng phó, liên lạc khẩn cấp v.v. khi có thiên tai xảy ra.

Cách đăng ký

Để đăng ký, hãy gửi thư trống đến địa chỉ email của ngôn ngữ bạn muốn nhận tin.

・Tiếng Nhật enewsja@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Anh enewsen@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Trung enewsch@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Bồ Đào Nha enewspt@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Nga enewsru@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Hàn enewsko@tic-toyama.or.jp

・Tiếng Việt enewsvi@tic-toyama.or.jp

Bạn cũng có thể đăng ký nhận tin thông qua trang chủ của TIC:

●URL http://www.tic-toyama.or.jp/